Skip to content

Čo je dpf filter a načo služí?

DPF filter (filter pevných častíc)

Dpf, alebo inými slovami filter pevných častíc je súčasťou všetkých novších vozidiel. Úlohou filtra pevných častíc je filtrovať pevné častice, vychádzajúce z výfukových exhalátov pri dieselových motoroch. Dpf filter vykazuje účinnosť v niektorých prípadoch až takmer 100%. Sprísnenie noriem emisných kontrol značne sťažila život vodičom hlavne dieselových motorov. Pre dobre výsledky emisnej kontroly je dôležité mať v poriadku aj dpf filter, ktorý ovplyvňuje výsledky a prispieva aj k bezproblémovému chodu vozidla, preto je dôležitá správna starostlivosť o filter pevných častíc.

Uzavretý a otvorený dpf filter

Dpf filter sa rozdeľuje na uzavretý a otvorený filter. Pri novších modelov vozidiel sa najčastejšie využívajú uzavrete filtre a však pri dodatočnom inštalovaní dpf filtra sa využíva otvorený dpf filter.

Uzavretý dpf filter

Oproti otvorenému systému dpf má oveľa vyššiu účinnosť v čistení.Uzavretý dpf systém je doplnený o teplotný a tlakový senzor, ktorý je pridaný v radiacej jednotke a pri regenerácií pracuje v intervaloch. Cena za uzavretý systém dpf filtra je však značne vyššia oproti otvorenému systému dpf.

Otvorený dpf filter

Kvalita otvoreného systému dpf sa pohybuje približne pri 30 až 50 % účinnosti a neobsahuje žiadne integrované senzory. Pri otvorenom systéme väčšinou neprebieha žiadna regenerácia, kvôli čomu je aj jeho cena výrazne lacnejšia.